– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadań dofinansowanych w ramach projektu:

Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowej Woli
Termomodernizacja budynku szkolnego w Woli Sernickiej

Kwota dofinansowania z RFIL: 350 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 244 200,20 zł

 

Czytaj więcej Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy Serniki

Wróć go góry