– Dane IOD

W Urzędzie Gminy Serniki został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Walczuk.

Z IOD można się kontaktować poprzez:

  • email: inspektor@cbi24.pl

lub

  • pisemnie na adres Administratora danych: Serniki 1A, 21 – 107 Serniki.
Wróć go góry