– Wykaz placówek oświatowych

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Serniki

Szkoła Podstawowa w Brzostówce im. Jana Pawła II

Brzostówka, 21-107 Serniki

Dyrektor – Małgorzata Krzewska

www.spbrzostowka.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

Nowa Wola, 21-107 Serniki

Dyrektor – Paweł Onyszko

www.spnowawola.pl

Szkoła Podstawowa w Sernikach

Serniki, 21-107 Serniki

Dyrektor – Artur Oniszko

www.spserniki.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Wola Sernicka, 21-107 Serniki

Dyrektor – Andrzej Karczewski

www.spwolasernicka.edupage.org

 

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż gmina organ założycielski

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Nowa Wieś, 21-107 Serniki

Dyrektor – Barbara Zarębska-Wronowska

Wróć go góry