– Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej na obszarze Gminy Serniki

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadań dofinansowanych w ramach projektu:

  1. Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowej Woli
  2. Termomodernizacja budynku szkolnego w Woli Sernickiej

Kwota dofinansowania z RFIL: 350 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 244 200,20 zł

 

Wróć go góry