– Energia odnawialna w Gminie Serniki

Miło nam jest poinformować, że w dniu 28 kwietnia br. Wójt Gminy Serniki  podpisał umowę o dofinansowanie projektu Energia odnawialna w Gminie Serniki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość przyznanego dofinasowania z UE wynosi 1 391 113,74 zł

Zdjęcie przedstawia pierwszą stronę umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi prorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wróć go góry