– Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – droga Nowa Wieś

Napis Fundusz dróg samorządowych, flaga narodowa i godło państwowe
Logo Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej nr 103559L w m. Nowa Wieś”

Kwota dofinansowania: 238 358,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 404 798,39 zł

Cele projektu:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zapewnienie spójności dróg publicznych
  • podniesienie standardów technicznych drogi
  • zwiększenie dostępności transportowej

 

Efekty projektu: Zmodernizowana została droga gminna w m. Nowa Wieś poprzez:

  • wykonanie obustronnego poszerzenia konstrukcji jezdni
  • ułożenie warstwy wiążącej (podbudowy)
  • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na całym odcinku przebudowywanej drogi
  • ustawienie oznakowania
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75m

 

Droga w Nowej Wsi przed modernizacją
Droga w Nowej Wsi przed modernizacją
Droga w nowej Wsi w trakcie przebudowy
Droga w Nowej Wsi w trakcie przebudowy
Droga w Nowej Wsi
Droga w Nowej Wsi z nową nawierzchnią
Droga Nowa Wieś
Droga w Nowej Wsi po zakończeniu inwestycji

 

Wróć go góry