– Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – Droga Nowa Wola

Napis Fundusz dróg samorządowych, flaga narodowa i godło państwowe
Logo Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej nr 103524L w Nowej Woli”

Kwota dofinansowania: 328 607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 603 202,18 zł

Cele projektu:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zapewnienie spójności dróg publicznych
  • podniesienie standardów technicznych drogi
  • zwiększenie dostępności transportowej

 

Efekty projektu: Zmodernizowana została droga gminna w m. Nowa Wola poprzez:

  • wykonanie obustronnego poszerzenia konstrukcji jezdni
  • ułożenie warstwy wiążącej (podbudowy)
  • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na całym odcinku przebudowywanej drogi
  • ustawienie oznakowania
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75m
Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli przed modernizacją
Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli w trakcie prac
Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli z nową nawierzchnią
Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli po zakończeniu inwestycji

 

Wróć go góry