– Gospodarka i rozwój

Podmioty gospodarcze

Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu, dominują podmioty gospodarcze o charakterze handlowo-usługowym.

Przewaga podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Serniki znajduje się w sekcjach:
F          – budownictwo,
G         – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w tym motocykli,
C          – przetwórstwo przemysłowe,
N         – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Na dzień 31.12.2019 r. status „Aktywny” posiadało 141 podmiotów gospodarczych, a 49  „Zawieszony”.

Liczba zarejestrowanych podmiotów w poszczególnych miejscowościach, stan na dzień 31.12.2019 r.:

Serniki – 18, Serniki-Kolonia – 19, Wola Sernicka – 39, Wola Sernicka-Kolonia – 5, Nowa Wola – 36, Brzostówka –  37, Wólka Zawieprzycka – 8, Wólka Zabłocka – 10, Nowa Wieś – 12, Czerniejów – 6.

 

 

Wróć go góry