– Informacja o przerwie w dostawie wody

Herb Gminy Serniki

Informujemy, że w związku z podjętymi działaniami naprawczymi w hydroforni Serniki-Kolonia w miejscowościach Serniki, Serniki-Kolonia i Czerniejów planowana jest przerwa w dostawie wody do godz. 18.00, następnie miejscowości te zostaną przełączone na zasilanie wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia z hydroforni Nowa Wieś.

Wróć go góry