– Informacja – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Brzostówki informuje, że dnia 18 lipca 2021 r. (niedziela)  w Świetlicy Wiejskiej w Brzostówce, w godzinach 14.00-17.00, będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2020, który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prosimy o zgłaszanie się mieszkańców poszczególnych miejscowości zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

Harmonogram wydawania żywności dla poszczególnych miejscowości:

Serniki, Serniki Kolonia – godz. 14.00-14.30

Nowa Wola, Czerniejów – 14.30-15.00

Wola Sernicka Kolonia, Nowa Wieś, Wólka Zabłocka -15.00-15.30

Wólka Zawieprzycka-15.30-16.00

Wola Sernicka -16.00-16.30

Brzostówka -16.30-17.00

Wróć go góry