– Kominukat w sprawie składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Tego dnia uruchomiony został również system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online.

Deklaracje można złożyć w formie papierowej, a wypełniony dokument wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku.

Na złożenie deklaracji właściciel ma 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących, a w przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej na temat CEEB i składania deklaracji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Panel logowania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajduje się pod linkiem: https://zone.gunb.gov.pl/

Wróć go góry