– Konkurs fotograficzny “Przyroda gminy w obiektywie” rozstrzygnięty

Zdjęcie konkursowe

W dniu 9 czerwca br. Wójt Gminy ogłosił dla mieszkańców gminy konkurs fotograficzny na wykonanie zdjęcia prezentującego walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Serniki „Przyroda gminy w obiektywie”.  Konkursem objęte zostały również walory estetyczne ogródków i ogrodów przydomowych. Termin nadsyłania prac – 30 czerwca 2021 r.

Do dnia 30 czerwca br.  wpłynęło 10 prac od 4 uczestniczek.

Prace oceniała Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. Przy ocenie Komisja wzięła pod uwagę poziom estetyczny prac i ujęcie tematu w sposób ciekawy i nietypowy.

Komisja postanowiła:

  • przyznać wyróżnienie Pani Karolinie Lejkowskiej – za 2 prace ukazujące zachód słońca z kościołem parafialnym w tle w m. Serniki, które w największym stopniu spełniły określone kryteria,
  • pozostałym 3 uczestniczkom: Pani Katarzynie Marzęda, Pani Weronice Szewczyk oraz Pani Justynie Zawadzkiej nagrody za udział w konkursie.

Wyróżnione prace:

Zdjęcie konkursowe

autor: Karolina Lejkowska

Prace nadesłane do konkursu:

autor: Katarzyna Marzęda

autor: Weronika Szewczyk

autor:  Karolina Lejkowska

autor: Justyna Zawadzka

Wróć go góry