– Lubelskim Forum NGO 2022 r.

Lubelskim Forum NGO 2022 r.

Szanowni Państwo,

 W Imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Forum NGO 2022 r.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Grottgera 2 i dedykowane jest przedstawicielom: organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, samorządów terytorialnych oraz osobom zainteresowanym działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego do dnia 21 września 2022 r do g.: 12:00 oraz zapoznanie się i zaakceptowanie warunków regulaminu rekrutacji.

FORMULARZ REKRUTACJI

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: Iwona Kędziera, Ewa  Chudzik tel. 81 5287624, iwona.kedziera@rops.lubelskie.pl, ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

PROGRAM

Regulamin Rekrutacji Lubelskiego Forum NGO 2022

Wróć go góry