– Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w m. Wólka Zabłocka (działka Nr 593,493)

W dniu 8 września dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej w m. Wólka Zabłocka (działka Nr 593,493).

Zakres prac wykonanych w ramach umowy z Wykonawcą obejmował:

  • roboty przygotowawcze, wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
  • usunięcie warstwy urodzajnej;
  •  roboty rozbiórkowe;
  •  wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów i poboczy;
  • wykonanie podbudowy;
  • wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika;
  •  umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie;
  •  wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu;
  •  prace porządkowe i wykończeniowe.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 596 540,82 zł.

Na realizację inwestycji otrzymano dotację celową ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 130 000,00 zł

 

 

Wróć go góry