– Ogłoszenie

Urząd Gminy Serniki zaprasza zainteresowane osoby do składania oferty na obsługę kotłów niskociśnieniowych w kotłowniach Gminy Serniki: Serniki 1 A, Serniki 76 A, Serniki 83  na sezon grzewczy  2021/2022. Warunki obsługi kotłów oraz formularz oferty do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy Serniki w sekretariacie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 27 września o godz. 1015.

Formularz oferty
Warunki zamówienia

Wróć go góry