– Ogłoszenie

Urząd Gminy Serniki informujemy, że w ramach porządkowania nieruchomości należących do Gminy Serniki, teren po byłej kopalni piachu i składowiska odpadów po garbarskich w Sernikach, wszyscy mieszkańcy Gminy Serniki mogą zgłaszać do Urzędu (pokój nr 12) chęć nieodpłatnej wycinki drzew o obwodzie pnia nie przekraczającej 50 cm mierzonym na wysokości  5 cm nad ziemią, w zamian za pozyskane drewno.

Wróć go góry