– OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W NOWEJ WOLI

Herb Gminy Serniki

Szczegóły konkursu w BIP Zespołu Administracyjnego Szkół w Sernikach https://zasserniki.e-biuletyn.pl/

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli ” w terminie do 22 lipca 2021 r. do godz. 15:30

  • osobiście w budynku Urzędu Gminy Serniki – Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach piętro II, pokój nr 18, 21-107 Serniki, Serniki 1a.
  • pocztą na adres: Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach 21-107 Serniki.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Zespołu Administracyjnego Szkół w Sernikach.

Wróć go góry