– Ogłoszenie w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Urząd Gminy Serniki zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych, na terenie gminy Serniki, w okresie zimowym 2021/2022.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty oraz oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ do pobrania – pokojach nr: 12 i 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Serniki pok. nr 6 do dnia 05.11.2021 r. do godz. 9:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 r. o godz. 9:15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTY NA ODŚNIEŻANIE

oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ

Wróć go góry