– OSTATNI DZWONEK NA SPIS POWSZECHNY !!!

Baner NSP 2021

Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy!

Mieszkaniec, który nie weźmie udziału w spisie bądź udzieli nieprawdziwych informacji musi się liczyć z karą grzywny. Może ona wynieść nawet 5 tys. zł.

Samospis internetowy krok po kroku:

  1. Wejdź na stronę www.stat.gov.pl
  2. Wybierz ”Przejdź do aplikacji spisowej”.
  3. Uzupełnij formularz identyfikacyjny: poprzez profil zaufany lub poprzez pesel i zdefiniuj hasło.
  4. Zaloguj się do formularza elektronicznego podając PESEL i wygenerowane wcześniej hasło.
  5. Wypełnij elektroniczny formularz spisowy.
  6. Jeśli nie wypełnisz formularza do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.
  7. Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane hasło.

Formularz można wypełnić w terminie do 30 września br., dowolnego dnia i o dowolnej godzinie. Można podzielić wypełnianie formularza na etapy w zależności od ilości wolnego czasu jakim dysponujemy. Od momentu pierwszego zalogowania dane do formularza będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni (po tym terminie dostęp do formularza zostanie zablokowany). W tym czasie można logować się wielokrotnie – dane za każdym razem są zapamiętywane.

Wróć go góry