– OTWARTY KONKURS OFERT – POŻYTEK PUBLICZNY

logo pożytku publicznego na niebieskim tle z napisem pożytek publiczny i grafiką trzech postaci trzymających się za ręce

Wójt Gminy Serniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • ochrony i promocji zdrowia

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2021 r. godz. 15.30.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie BIP w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi i otwarte konkursy ofert: https://ugserniki.e-biuletyn.pl

Wróć go góry