– Podpisanie umowy na “Budowę oczyszczalni ścieków w m. Czerniejów”

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy Serniki odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą P.W. „STACHYRA” Stanisław Stachyra, na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Czerniejów. Będzie to największa inwestycja w historii gminy Serniki i opiewa na kwotę 12 849 994,50 zł.
Budowa oczyszczalni możliwa jest do zrealizowania, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 9 975 000,00 zł.
Zakończenie realizacji planowane jest na koniec 2023 roku.

 

Podpisanie umowy przez Wójta Gminy Serniki oraz Wykonawcę

Wróć go góry