– Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Herb Gminy Serniki

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 27 grudnia 2021 r. włącznie (decyduje data wpływu) do godz. 12.30  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” lub przesłać pocztą na podany poniżej adres z dopiskiem „Dotyczy naboru na Kierownika Klubu Seniora”.

Szczegóły naboru

Wróć go góry