– Program „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022

Herb gminy Serniki przedstawia w polu błękitnym srebrnego jednorożca i znak półtrzecia krzyża srebrne w prawym górnym narożniku tarczy.

Gmina Serniki planuje w 2022 roku przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Wsparcie to polega na  możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami dorosłymi posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  1. Mieszkają na terenie gminy Serniki
  2. Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
    • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
    • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.Prosimy osoby zainteresowane tą formą wsparcia o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach.

Informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach, pod numer telefonu 81 85 55 164,  w godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wróć go góry