– Realizacja programu w 2021 r.

W 2021 r. program będzie realizowany w trzech formach:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu
  • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny  lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Usługa opieki wytchnieniowej powinna być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: limit 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, limit 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Planowane rezultaty:

1) 240 godzin opieki wytchnieniowej,

2) 1 osoba skorzysta z usługi opieki wytchnieniowej,

3) 1 opiekun sprawujący opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, odpocznie dzięki usłudze opieki wytchnieniowej,

4) podniesienie kompetencji 1 opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wróć go góry