– Przebudowa drogi gminnej nr 103524L w Nowej Woli

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota  dofinansowania z RFIL: 300 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 686 399,33 zł

 

Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli przed przebudową
Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli w trakcie pracDroga w Nowej Woli

Droga w Nowej Woli z nową nawierzchnią

Droga w Nowej Woli
Droga w Nowej Woli po zakończeniu inwestycji

 

Wróć go góry