– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej działka nr 3617/1 w Woli Sernickiej

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

 

 

 

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Gmina Serniki podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie  ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej działka nr 3617/1 w Woli Sernickiej.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przebudowana droga gminna działka nr 3617/1 w Woli Sernickiej na odcinku 285 m. W zakres robót wchodzi:

  • wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej
  • wykonanie poboczy utwardzonych
  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego
  • ustawienie znaków pionowych

Kwota dofinansowania z RFRD – 74 628,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 149 257,90 zł

W dniu 10 września Gmina Serniki podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.

 

 

Wróć go góry