– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej nr 103559L Wólka Zabłocka – Nowa Wieś

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

 

 

 

W dniu 6 maja 2021 r. Gmina Serniki podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie  ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 103559L Wólka Zabłocka – Nowa Wieś.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przebudowana droga gminna nr 103559L Wólka Zabłocka Nowa Wieś. W zakres robót wchodzi:

  • wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej
  • wykonanie poboczy utwardzonych
  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego
  • ustawienie znaków pionowych i barier ochronnych

Kwota dofinansowania z RFRD – 742 664,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1 557 275,21 zł

W dniu 7 lipca br. Gmina Serniki podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A.

Wróć go góry