– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka

W dniu 11 marca 2022 r. Gmina Serniki podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie  ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej Nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z którym zawarto umowę w dniu 11 lipca br.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przebudowana droga gminna nr 103525L w m. Wólka Zawieprzycka na odcinku 617 m. Zakres robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne
  • wykonanie przpustów pod drogą i zjazdami
  • wykonanie podbudowy
  • wykonanie nawierzchni
  • wykonanie poboczy i zjazdów
  • roboty wykończeniowe
  • wykonanie oznakowania i UBR
  • wykonanie elementów ulic

Dofinansowanie – 226 235,10 zł

Całkowita wartość – 643 052,50 zł

 

Wróć go góry