– Wykaz sołectw na terenie gminy

Gmina Serniki podzielona jest na 13 sołectw: Brzostówka I, Brzostówka II, Czerniejów, Nowa Wieś, Nowa Wola I, Nowa Wola II, Serniki Wieś, Serniki Kolonia, Wola Sernicka I, Wola Sernicka II, Wola Sernicka Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka.

Sołectwa, Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Serniki (kadencja 2019-2023)

Brzostówka I

Sołtys Małyska Grzegorz

Rada Sołecka: Bartkowicz Krzysztof, Grzegorczyk Piotr, Polak Marianna, Staropiętka Bożena, Wronowska Krystyna

Brzostówka II

Sołtys Wróbel Janina

Rada Sołecka: Budzyński Emil, Budzyńska Urszula, Mazurek Małgorzata

Czerniejów

Sołtys Lipska Agnieszka

Rada Sołecka: Bogdanowicz Beata, Lipski Ryszard, Ptaszyńska Emilia, Szewczak Elżbieta, Wysok Antoni

Nowa Wieś

Sołtys Tchurz Joanna

Rada Sołecka: Bodzak Iwona, Kobyłka Krzysztof, Kobyłka Krzysztof, Woźniak Lucyna

Nowa Wola I

Sołtys Szych Piotr

Rada Sołecka: Dzido – Gołębowska Ewa, Kanadys Tadeusz, Waśkowicz Dariusz

Nowa Wola II

Sołtys Marzęda Piotr

Rada Sołecka: Dziubicki Marek, Marzęda Stanisław, Pydyś Michał

Serniki Wieś

Sołtys Sysiak Ewa

Rada Sołecka: Listosz Edyta, Marzęda Jacek, Tomaszewski Artur

Serniki Kolonia

Sołtys Woźniak Teresa

Rada Sołecka: Bochniarz Andrzej, Serwin Mieczysław, Włoch Izabela, Wójcik Emilia

Wola Sernicka I

Sołtys Bartkowicz Iwona

Rada Sołecka: Kozyra Adrian, Pomorski Tomasz, Skubisz Marek, Wesołowski Marcin

Wola Sernicka II

Sołtys Sagan Mirosław

Rada Sołecka: Bokła Zbigniew, Kowalczyk Mieczysław, Małyska Jerzy, Wróbel Roman, Zbiciak Mirosława

Wola Sernicka Kolonia

Sołtys Bartkowicz Jacek

Rada Sołecka: Głowacka Jolanta, Wróbel Grzegorz, Wróbel Urszula

Wólka Zabłocka

Sołtys Wójtowicz Waldemar

Rada Sołecka: Błaszczak Marcin, Jarosińska Anna, Lejkowski Mateusz, Ondra Małgorzata

Wólka Zawieprzycka

Sołtys Jemielniak Grzegorz

Rada Sołecka: Kaczor Anna, Kuśpit Małgorzata, Misztal Dorota, Stachorzecka Krystyna

 

Wróć go góry