– Kluby sportowe

Na terenie Gminy Serniki działają dwa stowarzyszenia na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy Wola Sernicka. Klub zajmuje się takimi dyscyplinami sportu jak: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka halowa. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, prowadzonego przez Starostę Lubartowskiego – 22.11.2002 r. W skład Zarządu wchodzą: Prezes – Wojciech Danił, Sekretarz – Stanisław Jankowski, Członek Zarządu – Bogdan Wasil.

Uczniowski Klub Sportowy Zryw Nowa Wola. Wpis do ewidencji UKS, prowadzonej przez Starostę Powiatu Lubartowskiego – 14.12.2000 r. Klub jest  jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Nowej Woli, rodziców, nauczycieli i sympatyków. UKS ,, ZRYW’’Nowa Wola działa na terenie Gminy Serniki. Klub opiera swoją działalność  przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. W skład Zarządu wchodzą: Prezes – Jakub Misiarz, Sekretarz – Izabela Waśkowicz-Misiarz, Członek Zarządu – Aneta Pęksa. Klub zajmuje się takimi dyscyplinami jak: tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, plażówka, piłka koszykowa, piłka plażowa nożna.

Dodatkowo na terenie Gminy Serniki powstał 24.07.2015 r. Klub Sportowy – KS Serniki, który w głównej mierze zajmuje się rozgrywkami piłki nożnej, a za którego powstanie odpowiada Stowarzyszenie Wspólny Cel z siedzibą w Woli Sernickiej. Prezesem KS Serniki jest Józef Barszczyk, Sekretarzem – Mateusz Lejkowski, Członkami Zarządu są: Marek Skubisz oraz Mirosław Woźniak.

Wróć go góry