– Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Nowa Wieś

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota  dofinansowania z RFIL: 178 000,00 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 726 915,68 zł

Zakres robót do wykonania:

  • modernizacja centralnego ogrzewania
  • wymiana oświetlenia użytkowego na LED
  • ocieplenie stropodachu
  • wykonanie nowego pokrycia dachowego
  • wymiana stolarki okiennej
Wróć go góry