– UWAGA !!!!! – Nabór chętnych na budowę przydomowych oczyszczlni ścieków

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Serniki do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zapraszamy wszystkich zainteresowanych montażem przydomowych oczyszczalni  ścieków do zgłaszania chęci udziału w projekcie.

W ramach projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przedmiotową inwestycję.

Deklarację udziału w projekcie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Serniki, pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2022r. do godziny 15:30

Wróć go góry