– Zawiadomienie

Herb Gminy Serniki

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych w GMINIE SERNIKI

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2022.672 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych:

  1. Brzostówka
  2. Czerniejów
  3. Nowa Wieś
  4. Nowa Wola
  5. Serniki Kolonia
  6. Serniki Wieś
  7. Wola Sernicka
  8. Wola Sernicka-Kolonia
  9. Wólka Zabłocka
  10. Wólka Zawieprzycka

na okres 60 dni tj. od dnia 01 sierpnia 2022r. Do 30 września 2022r., w siedzibie Urzędu Gminy Serniki pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu (7:30 do 15:30). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu).

Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń
i wniosków.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego
w Lubartowie.

Wróć go góry