– Zawiadomienie

Herb Gminy Serniki

Urząd Gminy Serniki informuje, że w związku z wyłączeniem z eksploatacji ujęcia wody Serniki Kolonia, spowodowanym stwierdzonym przekroczenia wartości parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pobranej z wyznaczonych punktów monitorujących na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Serniki Kolonia, gm. Serniki w ramach nadzoru sanitarnego, odbiorcy  wody z miejscowości Serniki, Serniki-Kolonia i Czerniejów zostali przełączeni do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowej Wsi.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda dostarczana z ujęcia w Nowej Wsi jest poddawana dezynfekcji-chlorowaniu w celach zapobiegawczych od dnia 22.09.2022 r. – 29.09.2022 r.

Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimal­nych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Efektem chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Komunikat Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Lubartowie dostępny w linku zamieszczonym poniżej.
Wróć go góry