– Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda dostarczana z ujęcia w Sernikach Kolonii (tj. w miejscowościach Serniki, Serniki Kolonia i Czerniejów), będzie poddawana dezynfekcji-chlorowaniu w dniach 01.10.2021 r. – 10.10.2021 r. w celach zapobiegawczych.

Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych, niezagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Efektem chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Wróć go góry